UlubioneMyśli słowem malowane
     związane rymami,
upajają swą melodią,
     pięknymi strofami.
Śpiew serca i duszy
     nagle uwolniony,
brzmiący ciepła nutą -
     wyznanie natchnionych.