Opowiadania i nie tylko...


Spotykam się z miłymi ludźmi, 
którzy tak jak ja prowadzą aktywny
tryb życia: piszą wiersze, opowiadania,
wędrują po naszym kraju,
świecie i starają się utrwalać 
wspomnienia w różnej formie.

Ten kącik na mojej stronie będzie 
dla nich otwarty.

   Irmina Topicha - Dolna

   Andrzej Szmilichowski, pisarz emigracyjny, mieszkający w Szwecji. Za zgodą i wiedzą autora.

   Ewa Handziuk